Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Çeşitli yöntem ve süreçlerde işlenen bu verilerin korunmasına ilişkin kanun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun ile resmiyet kazanmıştır. Kişisel verileri koruma kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Çalışanlar, çalışan adayları, hissedarları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, SOMA KİMYA tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

 

Stern Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Stern İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası

Stern K.V.K.K. Aydınlatma Metini 

Stern K.V.K.K. Çalışan-Çalışan Adayı Aydınlatma Metini

Stern Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

×
Aramak için birşeyler yazın! En az 2 karakter girin!